Výsledky vyhľadávania

 1. Výhody použitia GIS ako zdroja údajov pre tvorbu matematického modelu vodovodov alebo kanalizácií
  Štefanec Branislav ; V280 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [5] s.
  GIS GIS kanalizácia matematický model mathematical model sewer system vodovod water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Monitoring vodovodných sietí ako podpora v procese obnovy
  Hanková Martina ; V280 
  VODA 2013. : . s.65-71
  corrosion failure pipe korózia monitoring monitoring porucha potrubia vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimalizácia vodovodnej siete mesta Komárno
  Nemeš Pavol ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.244-249
  optimalizácia optimization vodovodná sieť water supply water supply network zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Efficient use of GIS applications in waterworks sector
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Ecohydrological methods in water management . s.141-147
  direct measuring GIS GIS priame meranie vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Efektívne využitie GIS aplikácií vo vodárenskom sektore
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.322-327
  direct measuring GIS GIS priame meranie vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hodnotenie technického stavu vodovodných sieti metódou FMEA
  Hanková Martina ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.128-135
  pipelines potrubie technical condition technický stav vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Inovatívne metódy prevencie strát vody
  Tóthová Katarína ; V280  Dubová Vanda ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.336-339
  straty vody technical condition technický stav vodovodná sieť water losses water supply network
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Metódy hodnotenia strát vody a ich znižovanie
  Galík Matúš ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.103-107
  mitigation of water loss straty vody vodovodná sieť water losses water supply network znižovanie strát vody
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza porúch vodovodnej siete
  Hurban Ľuboš ; V280 
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.142-147
  fault porucha vodovodná sieť water supply water supply network zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Efficient use of GIS applications in waterworks sector (abstract)
  Štefanec Branislav ; V280  Sokáč Marek ; V280
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.132-133
  direct measuring GIS GIS priame meranie vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok