Výsledky vyhľadávania

 1. Príklad výpočtu odvodnenia strechy podtlakovým systémom a jeho dimenzovanie vo výpočtovom softvéri
  Jágerská Lenka ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TechCON : . Roč. 12, č. 1 (2016), s. 14-19
  podtlaková kanalizácia výpočet dimenzovanie softvér
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Voľba stokového systému vzhľadom na charakter územia
  Stanko Štefan ; V280  Holubec Michal ; V280
  Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami : . s.298-304
  podtlaková kanalizácia pressure sewerage sewer network stoková sieť tlaková kanalizácia vacuum sewerage
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok