Výsledky vyhľadávania

 1. Methods of Management of Sports Training and Factors Influencing Sport Performance and Coimbra Network Meeting
  International Scientific Conference (March 23rd-24th 2005 : Nitra)
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005 . - 1 CD
  ISBN 80-8050-816-X
  šport výchova telesná
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". Sborník
  11. ročník mezinárodní konference (7.-8.9.2004 : Hradec Králové)
  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2004 . - CD
  ISBN 80-7041-666-1
  šport výchova telesná
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 3. Pohyb a zdravie. Physical Activities and Human Health : Vedecké práce
  Medzinárodná interdisciplinárna konferencia (1.4.2004 : Trenčín)
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004 . - CD
  ISBN 80-8075-014-9
  výchova telesná
  zborník
  (14) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 4. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK : Č. 1
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004 . - 110 s
  ISBN 80-88901-97-9
  šport výchova telesná
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Physical Education, sports, Research at the Universities : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
  Medzinárodná vedecká konferencia (13.-14.11.2003 : Bratislava)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 216 s
  ISBN 80-227-1972-2
  šport výchova telesná
  zborník (príspevkov)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Sborník
  Interdisciplinární sjezd s mezinárodní účastí (10 : 2.-3.9.2003 : Hradec Králové)
  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2003 . - 205 s
  ISBN 80-7041-989-X
  šport výchova telesná
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti : Monografický zborník vedeckých a odborných prác
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2003 . - 210 s
  ISBN 80-89075-20-7
  výchova telesná šport
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 8. Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku 3. tisícročia : Zborník
  2. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou (6.10.2003 : Nitra)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003 . - 228 s., CD
  ISBN 80-8069-273-4
  výchova telesná
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Telesná výchova a šport v treťom tisícročí : Elektronický zborník
  Medzinárodná vedecká konferencia (26.-27.06.2003 : Prešov)
  Prešov : Prešovská univerzita, 2003
  ISBN 80-8068-198-8
  výchova telesná šport
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3000
  kniha

  kniha

 10. Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. Physical Education and Sports in Today Society : Vedecké práce zo seminára
  Vedecký seminár (16.12.2003 : Trenčín)
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003 . - 145 s
  ISBN 80-8075-003-3
  šport výchova telesná
  zborník (príspevkov)
  (12) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3010
  kniha

  kniha