Výsledky vyhľadávania

 1. Vykurovanie veľkopriestorového objektu
  Trabalíková Natália ; 010000  Kalús Daniel ; 010290
  Eurostav : . Roč. 26, č. 7-8 (2020), s. 29-31
  volume vykurovanie športová hala
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Determination of surface runoff from the modelled area
  Kaletová Tatiana  Németová Zuzana ; 010160
  Environment, Earth and Ecology . Vol. 1, no. 1 (2017), s. 61-66
  surface runoff velocity volume Curve Number method SMODERP
  http://www.journal-eee.com/Determination-of-surface-runoff-from-the-modelled-area,68610,0,2.html
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Analysing the prices of electric energy on the polish commodity exchange of energy
  Janíček František ; 032000  Rusek Beata Kolcun Michal Špirková Daniela
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconferences. Ecology, economics, education and legislation : . S. 45-56
  energy exchange prices volume Power systems modelling stationariness autocorrelation stochastic tests
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Rekonštrukcia sila na Hotel
  Kerti Filip ; A 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 153
  light volume connection svetlo objem prepojenie rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103896 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B0185F20487F70888D183360D476
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Využitie TLS na meranie a zobrazenie digitálneho modelu reliéfu pre potreby určovania objemov
  Bajtala Marek ; V140  Sokol Štefan ; V140 Lipták Miroslav ; V140
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  digital model digitálny model reliéfu laser scanning objem terestrické laserové skenovanie volume
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294021
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Influence of the Data Density on the DEM Based Volume Estimation
  Lipták Miroslav ; V140  Bajtala Marek ; V140 Sokol Štefan ; V140
  Aktualne problemy w geodezji inzinieryjnej : . s.41
  density of data digital elevation model digitálny model reliéfu hustota bodov objem volume
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Merné veličiny a ich pojmy ako nástroj porovnávania technických a ekonomických ukazovateľov pozemných stavieb
  Antošová Naďa ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 8, č. 1 (2013), s.26-38
  area economic indicators ekonomické ukazovatele objem plocha volume
  http://www.stuba.sk/new/docs//stu/ustavy/ustav_manazmentu/NAB2013-1/paper2.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Vplyv hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Sokol Štefan ; V140  Lipták Miroslav ; V140 Bajtala Marek ; V140
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.188-195
  digital elevation model digitálny model reliéfu interpolačná metóda interpolation method objem volume
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274512
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Rozbor vplyvu hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Klimeková Zuzana ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography volume terrestrial laser scanning terestrické laserové skenovanie digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68224
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bakery enzymes in cereal technologies
  Mikuš Ľubomír  Dodok Ladislav ; C3360 Kováčová Mária ; C3360 Staruch Ladislav ; C4250 Koman Václav
  Potravinárstvo . Vol. 6, Iss. 3 (2012), s.[15] s.
  bakery products enzymes bread volume shelf-life
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok