Výsledky vyhľadávania

 1. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo
  Bezák Bystrík ; V120 
  Bardkontakt 2014 : . S. 67-76
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ultranízkoenergetický bytový dom
  Suľová Mária ; V  Menďan Rastislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design area
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93796
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo v historických centrách miest
  Bezák Bystrík ; V120  Balkó Gabriella ; V120
  Bardkontakt 2014 : . [1] s.
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
  Prikler Filip ; A  Kováč Bohumil (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 159
  area mesto zeleň návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104028
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a implementácia aplikácie na výpočet plošných obsahov pomocou generátora náhodných čísel
  Duľa Tomáš ; M  Palumbíny Oleg (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 37s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry application area plošný obsah C# aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87347
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Merné veličiny a ich pojmy ako nástroj porovnávania technických a ekonomických ukazovateľov pozemných stavieb
  Antošová Naďa ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 8, č. 1 (2013), s.26-38
  area economic indicators ekonomické ukazovatele objem plocha volume
  http://www.stuba.sk/new/docs//stu/ustavy/ustav_manazmentu/NAB2013-1/paper2.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Revitalizácia lesoparku Zvonička, Nová Baňa
  Pohančaníková Janka ; A  Gál Peter (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning area recreation areál lesopark rekreácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82418
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Revitalizácia devastovaného priestoru vybranej časti Trnavy
  Némethová Lucia ; A  Belčáková Ingrid (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning brownfields conversion area návrh konverzia areál cukrovar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82354
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Obnova historickej zelene - Bažantnica v Jarovciach
  Kardošová Michaela ; A  Reháčková Tamara (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning area areál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82353
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Meranie priestorov pri prenájme budov podľa prEN 15221-6 Facility management
  Somorová Viera ; V270 
  Facility management 2011 : . s.5-8
  area plocha prenájom priestor rent Space
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok