Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému motivácie zamestnancov nad 45 rokov v podmienkach priemyselných podnikov
  Spišáková Alžbeta ; M4000  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management Osobnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98360
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Rodina ako morálny činiteľ vo výchove žiaka na strednej škole
  Hurtová Ivana  Koňušíková Marianna (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 66 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Osobnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81097
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Moravská Iveta  Lekárová Lucia (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  Osobnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68187
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vzdelávanie a utváranie osobnosti
  Sawicki Silvester ; M310 
  1. vyd.
  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010 . - CD ROM
  . - 125 s
  ISBN 978-80-7414-317-5
  Osobnosť
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Návrh rozvoja osobnostných predpokladov manažérov priemyselných podnikov v SR
  Bartal Matej  Lenhardtová Zuzana (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  Osobnosť kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47315
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Životné problémy žiaka
  Lacová Renáta  Manniová Jolana (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  Osobnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58868
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Etika personálneho manažmentu v podniku
  Tejová Martina  Odlerová Eva (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise Osobnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27235
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh adaptačného programu novoprijatých pracovníkov v podniku U.J. - International, s.r.o. = Proposal of adaptional program for newly employed workers in company U.J. - International, s.r.o. : Bakalárska práca
  Čuhák Miroslav  Gyurák Babeľová Zdenka (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny manažment ľudské zdroje Osobnosť
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Psychospirituálna transformácia osobnosti v druhej polovici života
  Sawicki Silvester ; M310  Holkovič Ľubomír ; M310
  Kontakt . Supplement 1 (2008), s.93-98
  psychospiritualita transformácia Osobnosť
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Psychospirituálna kríza osobnosti a nová paradigma vedy. Spiritual emergency of personality and new paradigm of science
  Sawicki Silvester ; M310  Gálik Slavomír Wedlichová Iva
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.191-198
  psychospiritualita Osobnosť paradigma
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok