Výsledky vyhľadávania

 1. Construction of device for environmentally safe leaching of chemicals during ETICS maintenance
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 421-424
  biocides facade environment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - habilitačná práca
  článok

  článok

 2. Možnosti implementácie dobrovoľných manažérskych systémov v oblasti bezpečnosti, ergonómie a environmentu / aut. Miroslav Rusko, Karol Hatiar, Jozef Sablik
  Rusko Miroslav ; M5000  Hatiar Karol ; M4000 Sablik Jozef ; M4000
  Zelená energia - environment - udržateľný rozvoj : . online, s. 80-86
  environment bezpečnosť
  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kalivodova/My%20Documents/Downloads/Rusko_Hatiar.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Posúdenie bezpečnosti pri výrobe plastových granulátov v spoločnosti UCC, Voderady
  Kotúčková Miroslava ; M  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analysis environment environment environment safety health analýza zdravie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98297
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vybrané zlúčeniny uhľovodíkov v životnom a pracovnom prostredí
  Hutár Marek ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 47s CD
  Occupational Health and Safety manufacturing environment environment environment FT-IR vplyv výroba použitie životné prostredie aromatické uhľovodíky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93241
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Posúdenie vplyvu dopravy na životné prostredie v danej lokalite
  Zimanová Mária ; V  Štefunková Silvia (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 985
  noise environment environment environment transport hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103606
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
  Hanzlíková Simona ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  packaging production waste environment environment environment životné prostredie produkcia odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102118
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. The possible impacts of leachate on the individual components of the environment
  Galbová Kristína ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov : . CD ROM, s. 17-20
  environment landfill leachate priesakové kvapaliny skládky odpadov životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh odporúčaní na zefektívnenie logistických procesov v zmysle princípov stratégie Think Blue Factory vo Volkswagen Slovakia, a.s.
  Petrík Dušan ; M  Hodulík Marián (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management environment environment environment transport logistics životné prostredie doprava logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103238
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Rekonštrukcia námestia - Bratislava - Stará Dúbravka
  Ješová Katarína ; A  Čúrna Janka (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design environment environment environment reconstruction doprava rekonštrukcia námestie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69164
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Environmental Aspects and Impacts Assessment in Deployment of Construction Equipment
  Prokopčáková Katarína ; V270 
  Advanced Materials Research : . Vol. 1020, (2014), s. 621-625
  enviromentálny aspekt stavebný proces životné prostredie construction process environment environmental aspects
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok