Výsledky vyhľadávania

 1. Methodology of verification for risk the biocorrosion development in the layers of "Double ETICS"
  Belániová Barbora ; 010270  Antošová Naďa ; 010270
  10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018) : . online, [5] s., art. no. 03004
  biocorrosion technology Double ETICS temperature and humidity conditions biokorózia technológia Double ETICS teplotné a vlhkostné podmienky
  https://doi.org/10.1051/matecconf/201927903004
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS"
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270 Piecková Elena ; 040270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 7-15
  vlhkostné podmienky degradácia povrchu biokorózia technológia zdvojeného zateplenia humidity conditions surface degradation biocorrosion double thermal insulation technology
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Treatment of external thermal insulation composite system (ETICS) with bio corrosion with respect to environment protection
  Antošová Naďa ; 010270  Minarovičová Katarína ; 010180 Belániová Barbora ; 010270
  Vestnik MGSU : . Vol. 13, no. 9 (2018), s. 1106-1111
  thermal insulation biocides sustainability biocorrosion chemicals leaching life cycle environment protection
  http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/en/archive/article/display/194/7
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Solution of problems of ETICS with biocorrosion
  Belániová Barbora ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 Šupejová Lucia
  Building Defects 2017 : . online, art. no. 03007, [8] s.
  thermal insulation biocorrosion solution for repair lifespan tepelná izolácia biokorózia riešenie pre opravu životnosť
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/05/matecconf_bd2018_03007.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Environmentally safe system for treatment of bio corrosion of ETICS
  Minarovičová Katarína ; 010180  Dlhý Dušan ; 010180
  Building Defects 2017 : . online, art. no. 03005, [5] s.
  biocorrosion ETICS environmental sustainability
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/05/matecconf_bd2018_03005.pdf
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The Biodeterioration of Building Materials
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 245-248
  biocorrosion building materials microorganisms
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - habilitačná práca
  článok

  článok

 7. Verification of the method for assessing the severity of the condition ETICS with biocorrosion
  Antošová Naďa ; 010270  Petro Marek ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 7-13
  zatepľovanie biocorrosion insulation ETICS diagnostics
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Investigation of technical condition of external thermal insulation composite system with microbial attack
  Antošová Naďa ; 010270  Minarovičová Katarína ; 010180
  People, buildings and environment 2016 : . online, s. 212-220
  biocorrosion diagnostics external thermal insulation façade microorganisms
  http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/Proceedings/2016/022_16124.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Diagnosis of moisture of ETICS´ strata as a biocorrosion prevention measure
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 152-156
  ETICS biocorrosion technical diagnostics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Risk assessment of biocorrosion recurrence of ETICS
  Antošová Naďa ; V270  Minarovičová Katarína ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 1020, (2014), s. 631-636
  biocorrosion external thermal insulation composite system risk riziko ETICS biokorózia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok