Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv akustickej úpravy na kvalitu prostredia v triede určenej pre odbornú výučbu - prípadová štúdia SPŠ stavebná a geodetická, Bratislava
  Zrneková Júlia  Dlhý Dušan ; 010180
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 7, č. 2, mimoriadne číslo - november 2017 (2017), s. 123-126
  čas dozvuku trieda oblaky pohltivosť rečová zrozumiteľnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vplyv školského nábytku v triede na priebeh času dozvuku a pohltivosť v miestnosti
  Zrneková Júlia ; V180 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 688-692
  čas dozvuku činiteľ zvukovej pohltivosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The assessment of sports halls - The analysis of Reverberation time, Strength and Clarity
  Jedovnický Martin  Tomašovič Peter ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 517-521
  čas dozvuku measurements in-situ merania in-situ reverberation time sports hall športová hala
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv odsadenia kmitajúceho panelu a 3D absorbéra na ekvivalentnú pohltivú plochu prvku
  Zrneková Júlia ; V180 
  Juniorstav 2014 : . S. 86
  čas dozvuku dozvuková miestnosť ekvivalentná pohltivá plocha equivalent sound absorption area reverberation room reverberation time
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Multi-purpose Utilisation of Historic Building Glass Atrium. Case Study of the Slovak Philharmonic
  Polomová Beata ; A3130  Vargová Andrea ; V180 Chmelík Vojtech ; V180 Urbán Daniel ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), CD ROM, s. 605-610
  adaptácia adaptation covered atrium čas dozvuku prekryté átrium reverberation time
  článok z periodika
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Vplyv odsadenia posudzovaných vzoriek od podkladnej konštrukcie na ekvivalentnú pohltivú plochu a čas dozvuku
  Zrneková Júlia ; V180  Dlhý Dušan ; V180 Tomašovič Peter ; V180
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 4, č. 2 (2014), s. 110-113
  akustika priestorová čas dozvuku ekvivalentná pohltivá plocha equivalent sound absorption area reverberation time room acoustics
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Meranie akustických parametrov v aule Stavebnej fakulty v Bratislave
  Dlhý Dušan ; V180  Zrneková Júlia ; V180
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 4, Mimoriadne číslo (2014), s. 13-16
  čas dozvuku measurement meranie priestorová akustika reverberation time room acoustics
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Analýza vhodnosti doby dozvuku jako hlavního kritéria pro hodnocení prostorové akustiky sportovních staveb
  Jedovnický Martin  Tomašovič Peter ; V180
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.87-92
  acoustics akustika building čas dozvuku reverberation time stavba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Problematika návrhu akustických úprav pri zmene účelu využitia priestorov
  Zrneková Júlia ; V180  Špirek Dušan
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 3, Mimoriadne číslo (2013), s.112-117
  absorber absorbér čas dozvuku multipurpose hall reverberation time viacúčelová sála
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Modeling of 3D absorbers in CATT Acoustic
  Rychtáriková Monika ; V180  Zrneková Júlia ; V180
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.74-77
  čas dozvuku reverberation time simulačné metódy simulation method 3D absorber 3D absorbér
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok