Výsledky vyhľadávania

 1. GUI for interactive speech synthesis / aut. Renáta Rybárová, Ivan Drozd, Gregor Rozinaj
  Rybárová Renáta ; 037000  Drozd Ivan ; 037000 Rozinaj Gregor ; 037000
  IWSSIP 2016 : . S. 359-362
  Speech synthesis graphical user interface user experience XML
  http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7502776
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Implementácia neurónovej siete perceptrón do PLC
  Tapolčányi Ján ; E  Körösi Ladislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 60 s príl.
  graphical user interface neural network neurónová sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103052
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Tvorba grafického užívateľského rozhrania pre určenie stability regulačných obvodov podľa Nyquistovej metódy
  Guizon Daniel ; J  Végh Peter (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes graphical user interface automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94682
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Technical Concept for an Auto-ID Introduction in a Small Batch Production
  Gleser Andre ; E030  Ondráček Oldřich (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 63 s CD-ROOM
  Radioelectronics graphical user interface
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86350
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Robustné riadenie mechatronického systému pruženia automobilu
  Lokšík Milan ; J0020  Belavý Cyril (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics robust controller graphical user interface
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86326
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. PIDTOOL 2.0 - Software for Step- response-Based Identification and PID Controller Tuning
  Oravec Juraj ; C7220  Bakošová Monika ; C7220
  AT&P Journal Plus . č. 2/ 2011 plus (2011), s.61-66
  PID controller controller tuning identification filtration graphical user interface
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Visual and Useful Software for PID Controller Design
  Bakošová Monika ; C7220  Oravec Juraj ; C7220 . - 9 s
  Technical Computing Prague 2011 : . s.CD-Rom
  PID controller identification control performance avaluation filtration graphical user interface
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok