Výsledky vyhľadávania

 1. Choice of Appropriate Control Values for Effective Analyses of Damage Detection
  Venglár Michal ; 010250  Sokol Milan ; 010250
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 1 (2017), s. 24-28
  parametric study structural health monitoring damage assessment system identification FE model updating method
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjce.2017.25.issue-1/sjce-2017-0004/sjce-2017-0004.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Parametrická štúdia zisťovania poškodenia
  Venglár Michal ; 010250  Sokol Milan ; 010250
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [4] s.
  parametric study damage assessment system identification FE model updating
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Parametric study of indicators influencing thermal comfort and energy consumption in an office building with radiant heating/cooling and glazed facade
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Petráš Dušan ; 010290 Stutterecker Werner
  E-NOVA 2017 : . S. 109-117
  radiant heating HVAC control system parametric study
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The overall reliability of slender concrete columns at the stability failure
  Benko Vladimír ; 010110  Gúcky Tomáš ; 010110 Valašík Adrián ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  slender concrete columns stability failure reliability parametric study general nonlinear method nominal curvature method nominal stiffness method štíhle betónové stĺpy strata stability spoľahlivosť parametrická štúdia všeobecná nelineárna metóda metóda nominálnej krivosti metóda nominálnej tuhosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv zmeny tuhostných parametrov na správanie pažiacej konštrukcie v HS modeli - parametrická štúdia
  Ladicsová Erika ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.74-82
  parametric study parametrická štúdia pažiaca konštrukcia Retaining Walls stiffness tuhosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Utilization of experimentally verified deformation parameters of soils in the prognosis of settlement of a high-rise building founded in deep excavation pit
  Galliková Zuzana ; V150  Slávik Ivan ; V150
  Roczniki inžynierii budowlanej . Zeszyt 11 (2011), s.53-58
  high rise buildings oedometrical module of deformation oedometrický deformačný modul parametric study parametrická štúdia sadanie konštrukcie settlement of structure výškové budovy
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok