Výsledky vyhľadávania

 1. Zvýšenie kvality nízkomineralizovanej pitnej vody / aut. Anna Luptáková, Ján Derco, Karol Munka
  Luptáková Anna ; 046290  Derco Ján ; 046290 Munka Karol
  Vodní hospodářství : . Roč. 66, č. 10 (2016), s. 1-3
  kvalita vody pitná voda povrchový zdroj reaktor s fluidizovanou vrstvou úprava vody
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Remineralization of low mineral content water using half-calcined dolomite
  Luptáková Anna ; C6290  Derco Ján ; C6290 Munka Karol Kosnáč Matúš ; C6290
  CHISA 2014 - 21st International Congress of Chemical and Process Engineering, 23-27 August 2014 Prague, Czech Republic [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [6] p.
  kvalita vody pitná voda povrchový zdroj rekarbonizácia úprava vody
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Využitie procesu rekarbonizácie pri zabezpečení kvalitnej pitnej vody
  Luptáková Anna ; C6290  Derco Ján ; C6290 Munka Karol
  Pitná voda 2014 : . s. 105-110
  kvalita vody pitná voda povrchový zdroj úprava vody rekarbonizácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Zvyšovanie kvality pitných vôd s využitím procesu rekarbonizácie
  Luptáková Anna ; C6290  Derco Ján ; C6290 Munka Karol
  VODA 2013 : . s.433-436
  kvalita vody pitná voda povrchový zdroj rakarbonizácia úprava vody
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Rekarbonizácia pitnej vody na reálnej úpravni vody
  Luptáková Anna ; C6290  . - 10 s
  23. konferencia mladých hydrológov.,10. konferencia mladých vodohospodárov : . s.nestr.
  kvalita vody pitná voda povrchový zdroj rekarbonozácia úprava vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok