Výsledky vyhľadávania

 1. Deterioration of concrete by leaching in conditions of long-term bending performance - simplified theoretical approach
  Paulík Peter ; 010110 
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 28-39
  leaching concrete deterioration long-term bending degradácia betón vylúhovanie dlhodobé ohybové namáhanie
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Structural failures of water supply pipes
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  Instal . No. 12 (2013), s.103-106
  corrosion cracks deformácia deformation deteriorations korózia poškodenie structural failure štrukturálna porucha trhliny vodovodné potrubie water pipeline
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Spôsoby porušenia vodovodných potrubí
  Hanková Martina ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.160-166
  corrosion deteriorations failure grafitizácia grafitization korózia porucha poškodenia potrubí vodovodné potrubie water pipeline
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Dopravné stavby[elektronický zdroj]
  Bačová Katarína ; V120 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 135 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-227-3610-7
  železničné stavby stavba letísk cestné stavby diagnostika railway structures airport construction road structures diagnostics deteriorations
  video - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha