Výsledky vyhľadávania

 1. Historical examples of water energy use in Slovakia / aut. Peter Dušička, Tomáš Hodák, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 337-344
  využitie vodnej energie vodovodný systém malá vodná elektráreň water supply system small hydro power plant systém zásobovania vodou Turčekovský vodovod Špaňodolinský vodovod water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štrukturálne poruchy vodovodných potrubí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : . s.131-140
  corrosion failure korózia porucha spoľahlivosť vodovodného systému vodovodný systém water supply system water supply system reliability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Risk analysis and risk management in water supply system sector
  Nemeš Pavol ; V280  Božíková Jarmila ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 15, iss. 15 (2013), s. 217-222
  analýza rizík plány pre zaistenie bezpečnosti vody risk analysis vodovodný systém water safety plans water supply
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Strukturální poruchy vodovodních potrubí
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280
  TZB Haustechnik . Roč. 6, č. 4 (2013), s.42-44
  corrosion failure korózia porucha spoľahlivosť vodovodného systému vodovodný systém water supply system reliability water system
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Mechanizmy poškodenia vodovodných potrubí
  Hanková Martina ; V280 
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.49-55
  failure pipe pipe porucha potrubia potrubie vodovodný systém water supply system
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Straty vody a metóda minimálnych nočných prietokov
  Molnár Karol ; V280 
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.57-61
  night flow nočné prietoky straty vody vodovodný systém water loss water supply system
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Poruchovosť vodovodných systémov
  Hanková Martina ; V280 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  failure failure prognosis poruchy prognóza porúch vodovodný systém water system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Poruchovosť vodovodných systémov (abstrakt)
  Hanková Martina ; V280 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.316
  failure failure prognosis poruchy prognóza porúch vodovodný systém water system
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Hodnotenie distribučného systému so zameraním na straty vody
  Galík Matúš ; V280 
  AQUA 2012 : . s.79-87
  climate changes klimatické zmeny straty vody vodovodný systém water loss water supply
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vodovody v budovách : Učebná pomôcka č. 3
  Peráčková Jana ; V290  Jánošková Taťjana ; V290 Podobeková Veronika ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KTZB, 2012 . - 12 s
  water system vodovodný systém
  učebnica
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha