Výsledky vyhľadávania

 1. Nové ochranné pásma uznaných zdrojov
  Božíková Jarmila ; 010280  Galbová Kristína ; 010280
  49. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 95-106
  ochranné pásma ochrana vodných zdrojov podzemné vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Emisie prioritných a relevantných látok v odpadových vodách / aut. Ján Derco
  Derco Ján ; 046290 
  Zborník príspevkov zo 6.ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2016 : . S. 10-17
  kvalita povrchových vôd legislatívny rámec mikropolutanty ochrana vodných zdrojov prioritné a relevantné látky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Environmental Advances by Water Supply Impact
  Kriš Jozef ; V280 
  Advanced water Supply and wastewater Treatment : . s.13-23
  ochrana vodných zdrojov vodné zdroje water protection water resources water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok