Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area
  Šoltész Andrej ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Čubanová Lea ; 010170
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 153-160
  pumping well system water resources aquifer parameters numerical modelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zdroje podzemných vôd a ich ochrana
  Balogová Zuzana ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  water resources water protection well
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103647
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie koncepcie dodávky vody
  Ďaďová Ľubica ; V  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering water resources vodovod návrhy vodné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91888
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie 3D CAD v vodohospodárskom a krajinnom inžinierstve
  Vastag Tamás ; V  Čistý Milan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  water resources vodné hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89339
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Vodárenské zdroje - zachytenie prameňov
  Ondisová Mária ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  water protection water resources water prameň voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103850
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vodnaja ekologija i vlijanije dejateľnosti čeloveka na sostojanije vodnych resursov
  Volodina G.B.  Garelik Ch. Lysenko I.O. Mahríková Ivana ; V280 Okrut S.V. Popov N.S. Škultétyová Ivona ; V280 Stanko Štefan ; V280 Žukov N.P. (rec.) Lazarev S.I. (rec.)
  Tambov : Izd-vo IP Česnokova A.V., 2011 . - 229 s
  ISBN 978-5-903435-82-1
  water resources ecology quality kvalita vodné zdroje ekológia
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 8. Environmental Advances by Water Supply Impact
  Kriš Jozef ; V280 
  Advanced water Supply and wastewater Treatment : . s.13-23
  ochrana vodných zdrojov vodné zdroje water protection water resources water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok