Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdia vodozádržných opatrení na území mesta Trnava
  Červeňanská Michaela ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 485-490
  Trnava Trnávka vodozádržné opatrenia vakové hate matematické modelovanie HEC-RAS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh vodozádržných opatrení na Trnávke v intraviláne mesta Trnava
  Červeňanská Michaela ; 010170  Živčicová Katarína Mydla Jakub ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170 Buček Daniel ; 010170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . USB kľúč, s. 52-59
  inflatable rubber weir Trnava backwater HEC-RAS numerical modelling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Trnava - západný rozvoj mesta
  Čendulová Tamara ; A  Sopirová Alžbeta (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 159
  greenery zeleň Trnava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104018
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Trnava - mesto kultúrneho aj ekonomického potenciálu
  Jakušová Martina  Heinrichová Miriam ; A7170
  Urbanita . Roč.25, č.1 (2013), s.s 52-55
  Trnava územné plánovanie miest doprava rekreácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Multifunkčná hala, športový areál Slávia Trnava
  Harajčík Juraj ; A  Tóthová Zuzana (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra architecture Trnava šport multifunkčná hala
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84403
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Rezidencia Leonardo, bytový dom s polyfunkciou
  Mrmus Juraj ; V  Jankovichová Eva (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  technológia stavieb Building Technology Trnava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76626
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Trnava-Cukrovar
  Sedláková Ivana ; A  Bašová Silvia (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  urbanizmus Urban Design Trnava Ecocity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62883
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Centrum moderného umenia - revitalizácia areálu cukrovaru v Trnave
  Ganz Marek ; A  Tóthová Zuzana (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture cukrovar Trnava revitalisation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62634
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Kultúrne a konferenčné centrum - revitalizácia areálu cukrovaru v Trnave
  Dunčko Jakub ; A  Tóthová Zuzana (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture cukrovar Trnava revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62663
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Trnava - Cukrovar
  Mihálik Daniel ; A  Bašová Silvia (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  urbanizmus Urban Design Trnava revitalizácia cukrovar revitalisation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62892
  diplomová práca
  kniha

  kniha