Výsledky vyhľadávania

 1. Prevádzka vykurovacieho systému vo výškovom objekte
  Takács Ján ; 010290  Derzsi István ; 010290
  Konference Vytápění Třeboň 2019 : . S. 237-242
  hydraulika vykurovacích sústav obehové čerpadlo hydraulické vyregulovanie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Costs Analysis of Circulation Pumps for Heating of Residential Building
  Takács Ján ; 010290  Straková Zuzana ; 010290 Rácz Lukáš
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 62, no. 1 (2018), s. 10-15
  obehové čerpadlo prevádzkové náklady tlakové straty tlakové diagramy
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Hydraulické pomery v bytových domoch po zateplení
  Takács Ján ; 010290  Derzsi István ; 010290
  Správa budov : . Roč. 11, č. 4 (2017), s. 43-45
  obehové čerpadlo čerpacia práca úspory energie sústavy centralizovaného zásobovania teplom
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Sugárzó fűtőrendszer elemzése magasépületben
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290
  ÉPKO 2017 : . S. 37-40
  výškové budovy sálavé vykurovanie hydraulika potrubných rozvodov obehové čerpadlá
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Magasépületek fűtőrendszerének optimalizálása
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 65, no. 4 (2016), s. 19-22
  čerpacia práca obehové čerpadlo vykurovacie sústavy úspory energie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. The Analysis of Thermal Network of District Heating System from Investor Point of View
  Takács Ján ; 010290  Rácz Lukáš
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 1745, (2016), online, [6] s.
  thermal network circulating pump pumping works return tepelná sieť obehové čerpadlo čerpacia práca návratnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv kvantitatívnej regulácie na obehové čerpadlá a na vnútorný komfort výškového objektu
  Derzsi István ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 573-579
  hydraulika obehové čerpadlo regulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zmeny hydraulických pomerov v tepelných sieťach po zateplení obytných budov
  Takács Ján ; 010290  Derzsi István ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2016. Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove : . USB kľúč, s. 133-138
  hydraulika potrubných systémov obehové čerpadlo čerpacia práca
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Overenie správania sa obehových čerpadiel v laboratórnych podmienkach v rôznych prevádzkových stavoch
  Takács Ján ; 010290  Rácz Lukáš ; 010290
  Vykurovanie 2015 : . CD-ROM, s. 379-382
  obehové čerpadlo čerpacia práca circulation pumps pumping works
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Možnosti úspor čerpacej práce výmenou obehových čerpadiel
  Takács Ján ; 010290  Derzsi István ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2015. Manuál stavebných, technologických a energeticky efektívnych riešení: Zborník prednášok / . S. 139-142
  nízkoteplotná vykurovacia sústava obehové čerpadlo experimentálne meranie vykurovacia sezóna spotreba elektrickej energie úspora čerpacej práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok