Výsledky vyhľadávania

 1. Application of the persistent scatterer interferometry synthetic aperture radar (PSInSAR) and small baseline subser (SBAS) for monitoring terrain changes in Upper Nitra region
  Leško Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 130-138
  landslides zosuvy pôdy persistent scatterer InSAR trvalý odrážač InSAR
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Landslides on the slopes of water reservoir in Slovakia / aut. Miloslav Kopecký, Martin Ondrášik, Martin Brček
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Twenty-Sixth International Congress on Large Dams : . USB kľúč, s. 784-794
  zosuvy pôdy vodná nádrž
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Application of Multi-temporal InSAR Techniques for Monitoring Landslide Activity in Nižná Myšľa
  Bakoň Matúš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Pauditš Peter
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 34-35
  zosuvy pôdy landslides InSAR monitorovanie deformácií deformation monitoring
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Analýza stability zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 6-17
  landslides slope stability stabilita svahov vodná stavba water structure zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv vstupných parametrov na tvorbu predikčného modelu zosuvného rizika pomocou umelých neurónových sietí
  Karell Lukáš ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 180-186
  Machine learning strojové učenie artificial neural networks umelé neurónové siete landslides zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stabilita Veľkomarského zosuvu
  Antolová Darina ; V150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.763-768
  landslides stabilita stability vodná stavba water reservoir zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie satelitnej radarovej interferometrie na monitorovanie deformácií zemského povrchu
  Bátorová Kristína  Bakoň Matúš ; V130 Papčo Juraj ; V130 Tornyai Rudolf Ekkertová Patricia
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013, Bratislava, 24. apríl 2013 : . s.1229-1234
  deformácia zemského povrchu deformation of the Earths Surface InSAR InSAR landslides zosuvy pôdy
  http://2013.svkprifuk.info/
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=279658
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zosuvy na svahoch trasy R1, severný obchvat Banskej Bystrice
  Brček Martin ; V150  Baliak František ; V150 Janták Viktor Mušec Peter ; V150
  Vplyv vody na geotechnické konštrukcie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.42-51
  landslides rýchlostná komunikácia stabilization zosuvy zosuvy pôdy
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=266355
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Use of GNSS Technology in Engineering Geology in Slovakia
  Ondrejka Peter  Papčo Juraj ; V130 Liščák Pavel Pauditš Peter
  Mineralia Slovaca . Vol. 43, No. 2 (2011), s.111-120
  corrections of code measurings EGNOS EGNOS GNSS GNSS korekcie kódových a fázových meraní landslides monitoring monitorovanie SKPOS SKPOS zosuvy pôdy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok