Výsledky vyhľadávania

 1. Low carbonation of concrete found on 100-year-old bridges
  Janotka Ivan  Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110
  Case Studies in Construction Materials . Vol. 8, (2018), s. 97-115
  carbonation concrete bridge plaster karbonatácia betón mosty omietka
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Material properties and carbonation depths measured on seven, more than a 100-years old, concrete bridges in Slovakia
  Paulík Peter ; 010110  Bačuvčík Michal ; 042110 Ševčík Patrik Janotka Ivan
  Procedia Engineering : . Vol. 156, (2016), online, s. 326-333
  materiálové vlastnosti karbonatizácia staré mosty Slovensko material properties carbonation old bridges Slovakia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv prostredia na počítačové vlastnosti malty z prirodzene hydraulického vápna NHL 5
  Kormaník Michal ; V260 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.288-292
  carbonation karbonatácia lime pozzolan puzolán vápno
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Röntgenová difrakčná fázová analýza vápenno puzolánových kaší
  Pavlík Vladimír ; V260  Užáková Michaela ; V260 Kormaník Michal ; V260
  Construction materials [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.36-44
  carbonation karbonatácia lime pozzolan puzolán vápno
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Vplyv karbonatácie a množstva zámesovej vody na pórovú štruktúru vápenných mált
  Užáková Michaela ; V260 
  Construmat 2012 : . s.55-60
  carbonation karbonatácia lime malta mortar pore structure pórová štruktúra materiálu vápno
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Degradácia betónových konštrukcií pôsobením obklopujúceho prostredia
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.23-29
  carbonation corrosion durability chlorides chloridy karbonatácia korózia pravdepodobnostné modely probability models trvanlivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vápenno-puzolánové malty na báze odpadových látok
  Pavlík Vladimír ; V260  Dubík Marián ; V260
  Construmat 2011 : . s.21-28
  carbonation karbonatácia lime malta mortar odpadový materiál porosity pórovitosť vápno waste material
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The cause of 100-year low carbonated concrete of bridge
  Bačuvčík Michal ; 042110  Paulík Peter ; 010110
  bridge concrete carbonation diagnostika permeability concrete bridges carbonation
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok