Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of chloride-induced steel corrosion on working life of concrete structures
  Hollý Ivan ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  24th Concrete Days 2017 : . S. 226-231
  chlorides concrete reinforcement corrosion working life chloridy betón výstuž konštrukcie-životnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Overenie prebudovania priepustu pre podzemnú vodu na objekt cestnej dopravy
  Bilčík Juraj ; 010110  Šoltész Július ; 010110 Sonnenschein Róbert ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  Betonárske dni 2018 : . S. 279-283
  diagnostika priepustu zostatková životnosť korózia výstuže chloridy culvert diagnostics remaining working life reinforcement corrosion chlorides
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Inovatívne prístupy na obnovu ciest a mostov
  Bilčík Juraj ; 010110 
  Eurostav : . Roč. 23, č. 7-8 (2017), s. 15-17
  inžinierske stavby chloridy inhibítor korózie metóda Whitetopping civil engineering works chlorides corrosion inhibitor Whitetopping method
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Determination of trace concentrations of chlorides by continuum source high resolution graphite furnace atomic absorption spectrometry / aut. Ernest Beinrohr, Ľubomír Machyňák, František Čacho
  Beinrohr Ernest ; 041000  Machyňák Ľubomír ; 041000 Čacho František ; 041000
  European Symposium On Atomic Spectrometry ESAS 2016. Eger, Hungary, 31 March -2 April 2016 : . S. 48
  chlorides HRCS AASm InCI
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Experimental analysis of Reinforcement corrosion on bond behaviour
  Bilčík Juraj ; V110  Hollý Ivan ; V110
  Advanced Materials Research : . Vol. 1106, (2015), s. 140-143
  corrosion reinforcement bond chlorides výstuž korózia súdržnosť chloridy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Skúmanie vplyvu korózie ocele na súdržnosť výstuže s betónom použitím urýchlenej metódy korózie
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014 : . S. 103-111
  betón bond concrete chlorides chloridy súdržnosť urýchlené metódy korózie accelerated corrosion tests
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv korózie ocele na súdržnosť výstuže s betónom
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 675
  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Theory and Structures of Civil Engineering Works chlorides reinforcement corrosion concrete bond betón korózia výstuže chloridy súdržnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78562
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Degradácia betónových konštrukcií pôsobením obklopujúceho prostredia
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.23-29
  carbonation corrosion durability chlorides chloridy karbonatácia korózia pravdepodobnostné modely probability models trvanlivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok