Výsledky vyhľadávania

 1. Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  WMHE 2019 : . USB kľúč, s. 13-21
  flood wave hydraulic simulation flood protection measures detention reservoir
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prevention against flash floods in small catchments
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 435-442
  flash flood flood wave detention reservoir numerical modeling hydraulics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Hydrological-hydraulic assessment of proposed flood protection measures
  Čubanová Lea ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 97-108
  design detention reservoir flood hydraulics measure numerical model
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.10
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Štúdia protipovodňových opatrení obce Veľká Lúka
  Janík Adam ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2018 : . CD-ROM, [12] s.
  flood protection mathematical modeling detention reservoir transformation of flood wave
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Flash flood mitigation modeling - Case study Small Carpathians
  Janík Adam ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 12, no. 2 (2017), s. 103-116
  detention reservoir flood protection flood wave mathematical modeling
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Comparison of different computational methods for flood mitigation
  Janík Adam ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  WMHE 2017 : . USB kľúč, s. 33-41
  flood mitigation detention reservoir hydraulic modelling flood wave hydrograph
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Mathematical modelling of proposed flood protection measures
  Janík Adam ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Architectural, Engineering and Information Sciences : . S. 57
  detention reservoir flood wave mathematical modelling flood protection
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Možnosti protipovodňovej ochrany v podhorských oblastiach Slovenska
  Pindjaková Tatiana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 293-303
  flood wave reconstruction field investigations Small Carphatians detention reservoir
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Návrh protipovodňových opatrení mesta Levice
  Kelčík Stanislav ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 142-149
  flood protection measures numerical simulations detention reservoir flood protection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hydraulic assessment of flood protection measures in Small Carpathians
  Janík Adam ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 379-390
  flood mathematical modelling flood protection measures design flood waves detention reservoir
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok