Výsledky vyhľadávania

 1. Optimization of point cloud data for surface representation of objects with complicated structure
  Faixová Chalachanová Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 Ťapajnová Katarína
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S.1021-1028
  marching cubes algorithm mesh sieť point cloud data dáta z mračien bodov optimalization optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Diagnostická aplikácia pre platformu Funtoro
  Minárik Matúš ; I100  Pištek Peter (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 662 . - 601 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks sieť diagnostika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101046
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie dostupnosti siete
  Fránik Milan ; I  Olšovský Michal (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 661
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks monitoring monitoring availability monitorovanie sieť dostupnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88006
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Využitie štruktúrovanej kabeláže pre správu technických zariadení
  Musil Vladimír ; M  Miksa František (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 91s CD
  system bezpečnosť systém technické zariadenie sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh ochrany podnikovej siete pred nevyžiadaným škodlivým softvérom
  Kall Matej ; E  Orgoň Miloš (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 86 . - 52 s CD-ROM
  Telekomunikácie Telecommunications SNMP bezpečnosť sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103201
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh podnikovej siete a jej interného zabezpečenia
  Šperka Adam ; M  Halenár Igor (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 93s CD
  bezpečnosť sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98580
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Siete orientované na obsah a poskytované služby
  Michalský Matej ; E  Blichár Juraj (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s
  Telekomunikácie Telecommunications analysis analýza sieť obsah
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78398
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Modulové prostredie na efektívne spravovanie serverov LAN s voliteľnými parametrami
  Bednárik Samuel ; E  Hambalík Alexander (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 87 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics server server sieť server server
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89158
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Bezdrôtová sieť inteligentných senzorov v pásme ISM
  Rakús Matej ; E  Štofanik Vladimír (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 54 s 6 príl.
  Electronics sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77540
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Možnosti využitia hybridných optických transportných technológií
  Obert Lukáš ; E  Róka Rastislav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 38 s
  Telekomunikácie Telecommunications SDH sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78410
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha