Výsledky vyhľadávania

 1. Modifikácia modelu robotického ramena a implementácia riadiaceho programu pre S7-300
  Hrušovský Maroš ; M  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 46s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry robotic arm robotické rameno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87511
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. CAN komunikácia s robotickým ramenom
  Púček Martin ; M  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 59 s príl.
  robotic arm robotické rameno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102034
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Bezdrôtový ovládač robotického manipulátora
  Moravčík Šimon ; J  Honek Marek (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 57
  mechatronika Mechatronics remote control robotic arm robotické rameno mobilný robot diaľkové ovládanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103736
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Mikropočítačom riadená komunikácia pre manipulátor mobilného robota
  Krigler Christian ; J  Honek Marek (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 57
  mechatronika Mechatronics robotic arm robotické rameno sériová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103710
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Evolúcia mechanicko-konštrukčných úloh
  Hitka Matúš ; I200  Sekaj Ivan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 53 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics robotic arm genetic algorithm robotické rameno genetický algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103158
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh programového vybavenia pre polohovanie laboratórneho robotického ramena
  Knapiková Milada ; J  Rohaľ-Ilkiv Boris (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics robotic arm robotické rameno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86294
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh ovládania pohybu robotického ramena
  Kováč Ján ; E  Dorner Jozef (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 74 s CD-ROOM
  effector robotické rameno
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92443
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Basic laboratory experiments with an educational robotic arm
  Krasňanský Pavol ; J0020  Tóth Filip ; J0020 Villaverde Huertas Vladímir ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] p.
  robotické rameno elektronika mechanika robotic arm mechanics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Fuzzy riadenie robotického ramena
  Škulavík Tomáš ; M6000  Schreiber Peter (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 91 s príl
  PLC fuzzy control robotic arm fuzzy riadenie robotické rameno PLC automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70372
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Experiments with Laboratory Robotic Arm
  Tóth Filip ; J0020  Krasňanský Pavol ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Selected Topics in Modelling and Control Vol. 8 . s.121-129
  robotické rameno elektronika MATLAB robotic arm Electronics
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok