Výsledky vyhľadávania

 1. Geometrická a matematická analýza mapy Bohemiae Rosa, Blaeuových historických máp zo 17. storočia a Augustovo zobrazenie
  Vajsáblová Margita ; 010220 
  G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku . Roč. 16, č. 31 (2019), s. 19-38
  historické mapy kartometrická analýza kartografické zobrazenie epicykloida historical maps cartometric analysis cartographic projection epicycloid
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Posúdenie vplyvu využitia územia a manažmentu na tvorbu odtoku v povodí Myjavy
  Valent Peter ; 010160  Rončák Peter ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 2 (2017), s. 165-173
  historické mapy využitie územia model WetSpa zrážkovo-odtokové modelovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Využitie historických máp pri hodnotení zmeny využitia krajiny a vzniku eróznych výmoľov a ich vývoj v čase
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  Myjavská pahorkatina historické mapy zmena využitia krajiny výmoľová erózia objem
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Utilization of historical maps in studies on the impact of changes in land use: a case study from the Myjava River basin
  Valent Peter ; 010160  Rončák Peter ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160 Behan Štefan
  HydroCarpath 2016. Catchment Processes in Regional Hydrology: From Plot to Regional Scales - Monitoring Catchment Processes and Hydrological Modelling : . S. 25
  land use analysis analýza využitia krajiny historical maps historické mapy vectorization vektorizácia rainfall-runoff modelling zrážkovo-odtokové modelovanie WetSpa model
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Monitorovanie výmoľovej erózie
  Nosko Radovan ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 234-240
  Myjavská pahorkatina výmoľová erózia historické mapy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Možnosti posúdenia zmien výmoľovej erózie na povodí Myjavy
  Danáčová Michaela ; 010160  Nosko Radovan ; 010160 Výleta Roman ; 010160 Randusová Beata ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 16, tematické číslo 1 (2015), s. 167-175
  erózia pôdy historické mapy zmena výmoľovej erózie povodie rieky Myjava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Tvorba a publikácia vrstvy krajinnej pokrývky na základe historických máp zobrazujúcich územie Slovenska
  Sekereš Rastislav ; V  Lieskovský Tibor (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography land cover land cover historické mapy vektorizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100535
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Bratislava Metropolis / aut. Dominique Perrault ; Slavomír Michálek, Matúš Dulla
  Perrault Dominique  Michálek Slavomír (rec.) Dulla Matúš (rec.) Bogár Michal ; 056160 (ed.) Králik Ľubomír (ed.) Urban Ľudovít (ed.)
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská republika : Spolok architektov Slovenska, 2013 . - 255 s.
  ISBN 978-80-88757-77-1
  urbanizmus a územné plánovanie Bratislava Petržalka dejiny Bratislavy historické mapy pohraničie metropolitný región
  monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0120
  Bratislava Metropolis

  kniha

 9. Vývoj Rusovského parku a vybrané charakteristiky jeho vegetácie
  Reháčková Tamara ; A7170 
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol.19, suppl. 2 (2011), s.65-79
  Rusovský park historické mapy synantropizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok