Výsledky vyhľadávania

 1. Architektonické aspekty obnovy pamiatok (Nová úloha architekta pri zachovaní kultúrnej identity)
  Gregorová Jana ; 010310 
  Proceeding of the International Conference ACOUSTICS 2019 High Tatras : . online, s. 122-130
  architektonické dedičstvo obnova pamiatok kultúrna identita
  http://acoustics.sk/zborniky/Proceedings-ACOUSTICS-2019-High-Tatras.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Kvalitná výuka, kvalitná prax?
  Kiabová Ema ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 5, č. 4A (2018), online, s. 5-7
  kultúrna identita národná kultúrna pamiatka
  http://ikp.sk/kvalitna-vyuka-kvalitna-prax/
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Global language speaking space? To je to, čo chceme? Ja neviem, iba sa pýtam
  Kiabová Ema ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 24-27
  verejný priestor kultúrna identita
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja : aplikácia na historických štruktúrach tradičného typu
  Foltinová Erika ; A2120  Gregorová Jana (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 16.12.2014 ; Študijný program : 160
  globalization cultural identity globalizácia Podhradie kultúrna udržateľnosť genius loci kultúrna identita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69313
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. The ordinary - everyday - commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Procedia - Social and Behavioral Sciences . Vol. 122, (2014), s. 114-118
  cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Ecological spects of monument preservation - potencials or limits?
  Gregorová Jana ; A2120  Pagáčová Petronela ; A2120
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector - ITCRES 2013 : . s.CD-ROM [8] p.
  architektúra ochrana pamiatok nové zdroje energie kultúrna identita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 7. The ordinary - everydey commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Bukurešť : University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", 2013 . - s. 33-34
  architektúra cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  http://www.artsedu.org/artsedu_abstractbook.pdf
  elektronické dokumenty
  kniha

  kniha

 8. Historické jadro Bratislavy a jeho potenciál pre adekvátnu vybavenosť
  Gregorová Jana ; A2120 
  ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : . s.21-25
  architektúra pamiatková ochrana kultúrna identita diverzita heterogenita monument protection cultural identity region diversity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrneho udržateľného rozvoja
  Foltinová Erika ; A2120 
  Praha : ČVUT FA, 2011 . - [4 s
  architektúra kultúrna identita kultúra identita mesta orientácia
  http://kolokvium.fa.cvut.cz/files/erika-foltinova-fenomen-kulturnej-identity.pdf
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 10. Kultúrna identita v architektúre - inšpirácia v duchovnom odkaze miesta
  Foltinová Erika ; A2120 
  Vedecký obzor. Scientific Horizont . Roč. 2, č. 3 (2010), s.27-32
  architektúra kultúrna identita rehabilitácia kultúrne vrstvy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok