Výsledky vyhľadávania

 1. Komparatívna analýza špeciálnych fondov nehnuteľností pomocou metódy váženého súčtu
  Pánik Miroslav ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.179-183
  bodové skóre investovanie špeciálne fondy nehnuteľností investment score function special real estate funds
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Analýza bodového skóre v priebehu setu vo vrcholovom volejbale mužov
  Pělucha Robin ; C340 
  Akademický šport 2011 : . s.105-111
  Volejbal útočný úder bodové skóre herný výkon muži
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok