Výsledky vyhľadávania

 1. Reworking Detmerode
  Bekeš Štefan ; A3130  Görner Karol ; A6160
  ALFA . Roč.19, č.2 (2014), s. 30-40
  projekt medziuniverzitný ochrana kultúrneho dedičstva obnova kultúrneho dedičstva urbanisticko-architektonické a energetické riešenie sídliska sídlisko Intenzifikácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Obnova kultúrneho dedičstva z hľadiska univerzálneho navrhovania
  Čerešňová Zuzana ; A8180  Korček Pavol ; A8180
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.71-76
  architektúra obnova kultúrneho dedičstva univerzálne navrhovanie universal design cultural heritage accessibility
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici
  Vošková Katarína ; A3130 
  Štiavnické noviny . roč.23, č.38 (2012), s.5
  architektúra workshop obnova kultúrneho dedičstva
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Obnova kultúrneho dedičstva. : Zborník referátov z Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava,SR, 21.6.2012,
  Belišová Gabriela (ed.) ; V181  Vanek Stanislav (ed.) ; V181 Thurzo Igor (rec.) Dohňanská Elena (rec.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 204 s
  ISBN 978-80-227-3811-8
  architektúra obnova kultúrneho dedičstva
  zborník
  (22) - článok
  kniha

  kniha

 5. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva
  Urlandová Andrea (ed.) ; A3130 
  Svätý Jur : AINova, 2010 . - 162
  ISBN 978-80-968598-3-2
  ochrana kultúrneho dedičstva obnova kultúrneho dedičstva
  príručka
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha