Výsledky vyhľadávania

 1. Pohyb snehu na šikmých strechách
  Šida Michal ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 19, č. 3 (2012), s.38-40
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Porovnanie výpočtu zaťaženia striech budov snehom
  Šida Michal ; V180 
  Strechy 2012 : . s.181-184
  roof sneh snehový zachytávač snow snow guard strecha
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Riešenie problému snehu na šikmých strechách (poster)
  Šida Michal ; V180 
  Strechy 2011 : . s.nestr.
  roof sneh snehový zachytávač snow snow guard strecha
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Problems of snow on the pitched roofs (poster)
  Šida Michal ; V180 
  Structura 2011. Konstrukce, materiály a technologie ve stavebnictví : . s.nestr.
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Problematika snehu na šikmých strechách (abstrakt)
  Šida Michal ; V180 
  Juniorstav 2011 : . s.48
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Problematika snehu na šikmých strechách (poster)
  Šida Michal ; V180 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  roof sneh snehový zachytávač snow snow guard strecha
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Riešenie problému snehu na šikmých strechách
  Šida Michal ; V180 
  Strechy 2011 : . s.72-75
  sloping roof sneh snehový zachytávač snow snow guard šikmá strecha
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok