Výsledky vyhľadávania

 1. Výpočty a monitoring sadania stavieb
  Škvarka Juraj ; 010150  Hulla Jozef
  Zakladanie stavieb 2018 : . S. 32-39
  sadanie stavieb geodetický monitoring
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Deformation monitoring of dam infrastructures via spaceborne MT-InSAR. The case of La Viñuela (Málaga, southern Spain)
  Ruiz-Armenteros Antonio Miguel  Lazecký Milan Hlaváčová Ivana Bakoň Matúš Delgado J. Manuel Sousa Joaquim J. Lamas-Fernández Francisco Marchamalo Miguel Caro-Cuenca Miguel Papčo Juraj ; 010130 Perissin Daniele
  CENTERIS 2018 - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN 2018 - International Conference on Project MANagement / HCist 2018 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, CENTERIS/ProjMAN/HCist 2018 : . online, s. 346-353
  technology of radar interferometry InSAR dam safety radarová interferometria geodetický monitoring bezpečnosť priehrad
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091831682X
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kontrola kvality stavebných prvkov a konštrukcií geodetickými metódami
  Ježko Ján ; V140 
  Konstrukce . Roč. 13, č. 4 (2014), s. 82-88
  building constructions deformation measurement geodetic monitoring geodetický monitoring meranie posunov stavebné konštrukcie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Komplexný geodeticko-fotogrametrický monitoring zosuvu Kraľovany
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Žilka Andrej
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  deformácie deformation digital close-range photogrammetry digitálna fotogrametria geodetic monitoring geodetický monitoring
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294019
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Geodetický monitoring dynamických pretvorení technologického zariadenia
  Poláčková Silvia  Kyrinovič Peter (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography geodetic monitoring deformation frekvencia geodetický monitoring pretvorenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84443
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Geodetický monitoring chemického reaktora
  Kyrinovič Peter ; V140  Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  Stavebníctvo 2013 : . s.50-52
  geodetic monitoring geodetický monitoring total station univerzálna meracia stanica
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Estimation of Structure Vibrations of the Chemical Reactor
  Kyrinovič Peter ; V140  Lipták Imrich ; V140 Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  dynamic deformation dynamické pretvorenie frekvencia kmitania geodetic monitoring geodetický monitoring oscilation frequency
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok