Výsledky vyhľadávania

 1. More than Housing : Cooperative Planning - A Case Study from Zürich / Margrit Hugentobler, Andreas Hofer, Pia Simmendinger.
  Hugentobler Margrit (ed.)  Hofer Andreas (ed.) Simmendinger Pia (ed.)
  Basel : Birkhäuser, 2015
  ©2015 . - 1 online resource
  ISBN 9783035604702
  urbanism public participation block of flats apartment blocks housing estate residential area sídlisko participácia obytné budovy komunitné bývanie urbanizmus
  This special issue of the Living Concepts presents the “mehr als wohnen” site development in Zurich which is a flagship project for sustainable housing of the Swiss cooperative building society of the same name. Thirteen buildings offer living and working space for over thousand people, and, for the thirty participating cooperatives, it is a platform of innovation: new materials, energy concepts are applied to create novel housing types
  https://doi.org/10.1515/9783035604702
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783035604702.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Upokojovacie opatrenia v rezidenčných zónach a ich účinnosť
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XV. Dopravně - inženýrské dny : . CD ROM, s. 269-274
  doprava residential area traffic traffic calming upokojenie dopravy zóny obytné
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Revitalizácia a humanizácia verejného priestoru, Bratislava - Krasňany
  Šmeringaiová Michaela ; A  Turancová Miriam (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 151
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning revitalisation residential area revitalizácia vnútroblok obytné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94207
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh revitalizácie priestoru vnútrobloku na Šustekovej ulici, II., Bratislava, MČ Petržalka
  Töröková Tímea ; A  Turancová Miriam (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning residential area design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83364
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Mixed Use in Residential Areas of Outer City Based on Public Transport Nodes
  Melcerová Oľga ; A6160  Melcer Jozef
  Plan, design, construct and Maintain ...for a better future! [elektronický dokument] : . s.[9 s.]
  urbanizmus suburbanizácia hromadná doprava suburbanization residential area outer city public transport
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok