Výsledky vyhľadávania

 1. Modelling of the High-Chromium Cast Iron Surface Roughness / aut. Borislav Savkovič, Pavel Kovač, Branko Štrbac, Marcela Pokusová, Nenard Kulundžič
  Savkovič Borislav  Kovač Pavel Štrbac Branko Pokusová Marcela ; 020070 Kulundžič Nenard
  Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. : . S. 523-534
  modelovanie Obrobiteľnosť roughness of surface
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vývojový diagram procesu montáže v spolupráci s kolaboratívnym robotom pri návrhu digitálnej simulácie / aut. Miriam Matúšová, Erika Hrušková
  Matúšová Miriam ; 063800  Hrušková Erika ; 063800
  Mechatronika, Výrobná technika, Digitálny podnik: najnovšie úspechy, výzvy, trendy : . S. 146-151
  návrh modelovanie simulácia kolaboratívny robot
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerical assessment of radionuclide leakage in a low or intermediate level waste geological repository
  Maděra Jiří  Kruis Jaroslav Medveď Igor ; 010240
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) : . online, [4] s., art. no. 190006
  únik rádionuklidu úložisko odpadu difúzia modelovanie
  https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0027089
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Neurónové modely rozložených sústav / aut. Peter Végh
  Végh Peter ; 020020 
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 03-1 - 03-11, USB kľúč
  umelá inteligencia modelovanie artificial intelligence modelling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Modelovanie výmenníkov tepla v geotermálnych systémoch v poľnohospodárstve
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 183-186
  geotermálna energia výmenník tepla modelovanie rovnice nestabilných energetických bilancií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Measurement and Modelling of Calcium Diffusion in a Sandstone
  Kobetičová Klára  Medveď Igor ; 010240 Keppert Martin Černý Robert
  Thermophysics 2018 : . online, art. no. 020019, [6] s.
  difúzia vápenec modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aplikácia nových poznatkov do návrhu vystužených podkladových vrstiev
  Turček Peter ; 010150  Súľovská Monika ; 010150
  Geosyntetika 2017 : . CD-ROM, s. 20-27
  modelovanie geosyntetická výstuž nosníkový princíp
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Podperná konštrukcia solárneho panela
  Prekop Ľubomír ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [10] s.
  solárna technika modelovanie RFEM statická analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Modelovanie vplyvu horninového prostredia na deformácie vodorovne zaťažených pilótových základov
  Pecník Miroslav ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 384-389
  deformácia pilót modelovanie prútový model podľa Masopust-a deformations influence method proposed by Masopust
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Minkowski free-form laces / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Abstracts : . S. 57, CD ROM
  modelovanie free-form curves Minkowski operations
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok