Výsledky vyhľadávania

 1. Zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a bezpečnosti plavebnej prevádzky na Vodnom diele Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Orfánus Martin ; 010170 Kinczer Tomáš ; 010170
  XXIX. Plavebné dni : . S. 155-172
  Vodné dielo Gabčíkovo plavebná bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Riadiaci systém plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Kinczer Tomáš ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [5] s.
  vodné dielo Gabčíkovo optimalizácia genetické algoritmy plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Application of artificial intelligence methods in solving problems of hydrotechnics
  Kelčík Stanislav ; 010170  Květon Radomil ; 010170
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 580-589
  expert system vodné dielo Gabčíkovo Water work Gabčíkovo - Nagymaros dispatching control support
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Simulácie vplyvu prevádzky vodnej elektrárne Gabčíkovo na plavbu
  Palkovičová Andrea ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 844-849
  plavba po Dunaji vodné dielo Gabčíkovo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza prúdenia v oblasti stupňa Gabčíkovo
  Palkovičová Andrea ; 010170 
  27. konferencia mladých hydrológov, 14. konferencia mladých vodohospodárov, 16. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [7] s.
  vodné dielo Gabčíkovo vodné cesty plavebné komory matematické modelovanie rýchlosti prúdenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - výskumná správa
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Využitie radarovej interferometrie na určovanie posunov VD Gabčíkovo
  Papčo Juraj ; V130  Bakoň Matúš ; V130
  Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách : . CD ROM, [7] s.
  InSAR radarová interferometria radar interferometry vodné dielo Gabčíkovo Water Dam Gabčíkovo
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Characteristics of softwood floodplain forests formed after construction of Gabčikovo waterworks (abstract)
  Minarič Peter ; V160  Vojtková Jana ; V160 Kollár Jozef
  HydroCarpath International Conference Catchment Process in Regional Hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian drainage Basins. : . s.25
  biomasa bylinnej vrstvy Danube River Dunaj fytocenológia Gabčíkovo waterwork herb layer biomass phytocoenology Salici-Populetum Salici-Populetum vodné dielo Gabčíkovo
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 9. Characteristics of softwood floodplain forests formed after construction of Gabčíkovo waterworks
  Minarič Peter ; V160  Vojtková Jana ; V160 Kollár Jozef
  HydroCarpath 2013.Catchment processes in regional hydrology:Experiments,Modeling and Predictions in Carpathian Drainage Basins [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [7] p.
  biomasa bylinnej vrstvy Danube River Dunaj fytocenológia Gabčíkovo waterwork herb layer biomass phytocoenology Salici-Populetum Salici-Populetum vodné dielo Gabčíkovo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv vodného diela Gabčíkovo na vodný režim pôd
  Pásztorová Mária  Vitková Justína Jarabicová Miroslava ; V160 Nagy Viliam
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.14, č. 2 (2013), s.429-436
  Gabčíkovo waterwork ground water level hladina podzemných vôd precipitation soil water regime soil water storage vodné dielo Gabčíkovo vodný režim pôdy zásoba vody v pôde zrážky
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok