Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách / aut. Alexandra Javorská, Zuzana Ďurišová, Stanislav Ďuriš, Simona Klvačová, Jan Rybář
  Javorská Alexandra ; 020020  Ďurišová Zuzana Ďuriš Stanislav ; 020020 Klvačová Simona Rybář Jan ; 020020
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 64, č. 1 (2019), s. 10-14
  vlhkosť klimatická komora humidity climatic chamber
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním / Author Ľubomír Šooš, Viliam Čačko, Ľudovít Kolláth, Pavel Kováč, Iveta Onderová, Juraj Ondruška
  Šooš Ľubomír ; 020070  Čačko Viliam ; 020070 Kolláth Ľudovít ; 020070 Kováč Pavel Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070
  TOP 2019 : . S. 35
  vlhkosť znižovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Kondenzácia vlhkosti v rôznych obvodových konštrukciách drevostavby
  Bladová Diana ; 010260  Struhárová Alena ; 010260
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 16-21
  obvodová konštrukcia drevostavba vlhkosť
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Effect of Moisture Variations on Damage Cumulation in Surface Layers of Building Structures
  Jerman Miloš  Medveď Igor ; 010240 Maděra Jiří Kočí Václav Černý Robert
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 080005, [5] s.
  vlhkosť poškodenie povrchová vrstva
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Meranie vlhkosti v cementovom potere - vybrané metódy
  Bederka Marián ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Marek ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 27-30
  vlhkosť betón vlhkomer
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Sanácia zavlhnutých konštrukcií
  Makýš Oto ; 010270 
  Stavebné materiály : . Roč. 14, č. 5 (2018), s. 24-26
  vlhkosť technológie sanácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Ošetrovania betónu - úvod
  Briatka Peter ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 31-33
  betón voda odparovanie strata zmrašťovanie trhliny concrete vlhkosť water moisture evaporation loss shrinkage cracks
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-2_2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Effects of technologies focused on fighting moisture
  Makýš Oto ; 010270  Hrčka Michal Šrobárová Dominika ; 010270 Šťastný Patrik ; 010270
  ESaT 2018 : . CD-ROM, [4] s.
  vlhkosť murivo vetranie moisture masonry ventilation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kalibrácia a vyhodnotenie neistôt merania vlhkosti v klimatickej komore / aut. Alexandra Javorská, Stanislav Ďuriš, Zuzana Ďurišová, Simona Klvačová, Jan Rybář
  Javorská Alexandra ; 020020  Ďuriš Stanislav ; 020020 Ďurišová Zuzana Klvačová Simona ; 020020 Rybář Jan ; 020020
  Metrológia a skúšobníctvo / . Roč. 22, č. 1 (2017), s. 24-28
  vlhkosť klimatická komora humidity climatic chamber
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Ošetrovanie v lete - teória a prax
  Briatka Peter ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 2 (2017), CD-ROM, s.24-27
  betón ošetrovanie vlhkosť concrete curing humidity
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok