Výsledky vyhľadávania

 1. Diagnostika vlhkosti vrstiev ETICS ako súčasť prevencie biokorózie
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Komplexná obnova bytových domov 2016. Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove : . USB kľúč, s. 43-46
  ETICS biokorózia vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Údržba ETICS šetrná k životnému prostrediu
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Správa budov : . Roč. 9, č. 3 (2016), s. 24-26
  ETICS Prostredie životné-ochrana biokorózia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Technologies for the removal of microorganisms from ETICS
  Antošová Naďa ; V270  Minarovičová Katarína ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 397-400
  ETICS algae defects of insulation systems
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Experimentálne zisťovanie mikrobiálnej rezistencie povrchu ETICS
  Antošová Naďa ; V270 
  Medzinárodná vedecká konferencia 2014 konaná pri príležitosti 15. výročia založenia Ústavu súdneho znalectva : . CD-ROM, [9] s.
  biocorrosion biokorózia ETICS external thermal insulation composite system resistance rezistencia
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=296885
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Experiment determining service life of microorganisms disposal on etics
  Antošová Naďa ; V270 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 4-11
  biocorrosion biokorózia cleaning čistenie ETICS external thermal insulation composite system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The reconstruction of residential houses and preservation of protected kinds of animals
  Ivanko Matej ; V270  Božík Michal ; V270
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 229-233
  bytové domy ETICS ETICS residential house
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Technológie pre mikrobiálnu rezistenciu povrchu kontaktných zatepľovacích systémov
  Antošová Naďa ; V270 
  Almanach znalca . Roč. 14, č. 1-2 (2014), CD ROM, s. 3-7
  biocorrosion biokorózia ETICS ETICS external thermal insulation composite system zatepľovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Bytový dom
  Annuš Dominik ; V  Bizub Jozef (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  schedule ETICS ETICS časový plán ETICS ETICS bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98411
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Objemové zmeny základnej vrstvy ETICS
  Briatka Peter ; V270  Bilančík Marek Sternová Zuzana
  Spektra . Roč.13, č. 2 (2013), s.34-37
  base coat elastic modulus ETICS ETICS modul pružnosti objemové zmeny volume changes základná vrstva
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Výber variantného riešenia opravy ETICS
  Petro Marek ; V270 
  Almanach znalca . Roč. 13, č. 2 (2013), CD ROM, s. 9-13
  ETICS ETICS
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok