Výsledky vyhľadávania

 1. Závod Dynamit Nobel v Bratislave : Kľúčové aspekty architektonicko-urbanistického vývoja
  Bartošová Nina ; A3130 
  ALFA . Roč.17, č.4 (2012), s.26-35
  architektúra urbanizmus dynamitka industrializácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Nobel´s Dynamite Factory in Bratislava
  Bartošová Nina ; A3130 
  ICOHTEC. 39th Annual meeting. : . s.p. 72-73
  priemyselné dedičstvo ochrana pamiatok dynamitka Nobel industrial heritage preservation of monuments
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Areál továrne Dynamit Nobel v Bratislave
  Bartošová Nina ; A3130  Vodrážka Peter (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012 . - 203 s
  architektúra architecture sustainable development industrial heritage trvalo udržateľný rozvoj priemyselné dedičstvo dynamitka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69305
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha