Výsledky vyhľadávania

 1. Imperfekcia v tvare straty stability pre líniové prútové úlohy v priestore
  Brodniansky Ján ; 010190 
  structures.sk. Navrhovanie, posudzovanie, realizácia a obnova nosných konštrukcií . Roč. 2, č. 1 (2020), online, s. 45-54
  imperfekcia EUGLI strata stability vlastný tvar vybočenia
  http://files.exoweb.eu/a6/78/a6785fab-338d-4af4-a6b1-83aea1958268.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Navrhovanie prútov namáhaných dvojosovým ohybom a tlakom
  Niko Igor ; 010190 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  dvojosový ohyb tlačený prút teória druhého rádu imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerical Validation of EUGLI Imperfection Method for Columns with Varying Cross-sectional Parameters
  Brodniansky Ján ; 010190  Balcierák Ľuboš ; 010190 Duchoň Vladimír ; 010190 Katona Orsolya ; 010190
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 10 (2016), online, s. 321-326
  EUGLI imperfection buckling mode iteration procedure computer program imperfekcia vzper
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/354-10-cislo-60-clanok
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. The steel core covered by reinforced concrete in the composite steel-concrete columns
  Frólo Juraj ; 010110  Gramblička Štefan ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 157-160
  composite steel-concrete columns steel core experimental study resistence imperfection spriahnutý oceľobetónový stĺp oceľové jadro experimentálny výskum odolnosť imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. EUGLI imperfection for axially loaded columns and beams under influence of bending moment
  Brodniansky Ján ; V190 
  MMK 2015. 6. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . online, s. 2516-2523
  EUGLI imperfection buckling mode imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Second order effects and imperfections of frames with laced compression members
  Vaník Zsuzsanna ; V190  Kováč Michal ; V190 Magura Martin ; V190
  MMK 2015. 6. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . online, s. 2612-2619
  oceľový rám priehradový tlačený prvok účinky vzperu imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. 2nd Order structural analysis with imperfection according 5.3.2 (11) EN 1999-1-1 (method for computer analysis)
  Brodniansky Ján ; 010190 
  ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference : . online, [8] s.
  teória druhého rádu strata stability imperfekcia 2nd order analysis imperfection elastic buckling mode computer program
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Residual Stresses in Steel Plate Girders
  Šnirc Ľuboš ; V250  Ravinger Ján ; V250
  14th International Scientific Conference VSU´2014. Volume II. : . P. 155-160
  imperfection imperfekcia konštrukcie oceľové residual stresses Steel structure zvyškové napätia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Application of EUGLI imperfection for assessment of members and frames with 4th class cross-sections
  Brodniansky Ján ; V190  Kováč Michal ; V190
  MMK 2014. 5. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky . online, s. 3728-3737
  tenkostenný prierez imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Experimentálne overenie potrubí s imperfekciami
  Klas Tomáš ; V190  Magura Martin ; V190
  Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách : . CD-ROM, [6] s.
  experimental evaluation experimentálna verifikácia imperfection imperfekcia potrubie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok