Výsledky vyhľadávania

 1. Výber vhodného spôsobu zosilnenia lokálne podopretej stropnej dosky
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 159-166
  lokálne podopretá stropná doska zosilnenie šmyková odolnosť flat slab strengthening shear resistance
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Zosilnenie železobetónovej stropnej dosky a stĺpa CFRP
  Sonnenschein Róbert ; 010110 
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 153-157
  zosilnenie CFRP tkanina CFRP lamely strengthening CFRP sheet CFRP strips
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimization of strengthening reinforced concrete flat slabs
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Čuhák Marek
  Proceedings of the International fib Symposium on Conceptual Design of Structures : . online, s. 385-392
  strengthening shear resistance flat slabs zosilnenie šmyková odolnosť lokálne podopreté stropné dosky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Sanácia objektu CENTROOM Piešťany
  Benko Vladimír ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Laco Kamil ; 010110
  Statika stavieb 2017 : . S. 30-37
  strengthening non-linear analysis structural analysis zosilnenie nelineárna analýza analýza nosnej konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Repairs of Steel Structures after Long-Term Use in Aggressive Environment
  Gramblička Štefan ; 010110  Živner Tomáš ; 010190
  Key Engineering Materials : . Vol. 714, (2016), s. 213-220
  load-bearing steel structure long-term use chemical aggressive environment corrosion cracks static calculation strengthening nosná oceľová konštrukcia dlhodobé použitie chemické agresívne prostredie korózia trhliny statický výpočet zosilnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sanácia a zosilnenie homogenizačnej nádrže ČOV
  Benko Vladimír ; V110  Kendický Peter ; V110 Gúcky Tomáš ; 010110
  Statika stavieb 2015 : . S. 33-36
  medzný stav únosnosti agresívne prostredie zosilnenie korózia výstuže ultimate limit states environment aggressive strengthening corrosion of reinforcement
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Opravy nosných oceľových konštrukcií po dlhodobom používaní v agresívnom prostredí
  Gramblička Štefan ; V110  Živner Tomáš ; V190
  Sanace a rekonstrukce staveb 2015 a CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings : . S. 122-129
  nosná konštrukcia dlhodobé používanie chemické agresívne prostredie korózia trhliny statický výpočet zosilnenie long-bearing steel structure long-term use chemical aggressive environment accelerated corrosion tests cracks static calculation strengthening
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Varianty seizmického zodolnenia požiarnej stanice JE EMO
  Šoltész Július ; V110  Bukov Daniel Ignačák Miroslav ; V110
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . s. 331-336
  designing jadrová elektráreň navrhovanie nuclear power plants zosilnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zosilnenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu na chemickú výrobu
  Gramblička Štefan ; V110  Živner Tomáš ; V190
  Stavebné materiály : . Roč. 10, č. 6 (2014), s. 28-30
  oceľ konštrukcia zosilnenie stĺp steel structure strengthening column
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Diagnostika únosnosti asfaltovej vozovky na úseku cestnej komunikácie I/77 Svidník - Zborov
  Sabo Lukáš ; V  Zuzulová Andrea (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering strengthening deflection asphalt pavement bearing capacity zosilnenie priehyb asfaltová vozovka únosnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91880
  diplomová práca
  kniha

  kniha