Výsledky vyhľadávania

 1. Technické nástroje na zabezpečenie krytia výstuže a s tým súvisiace aspekty spoľahlivosti železobetónovej konštrukcie
  Hudoba Igor ; V110 
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.12, č.5 (2012), s.67-71
  concrete cover dištančné teliesko chair krytie betónom oceľové sedlo výstuže spacer steel reinforcements stenový efekt woll effect
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok