Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring poddolovaného územia UAV technológiou Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Marián Beck Jozef
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . s.71-79
  bezpilotný letecký prostriedok Gatewing X100 Gatewing X100 poddolované územie undermined area
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Topografické mapovanie systémom Gatewing X100
  Trhan Ondrej ; V140  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography ortophoto Gatewing X100 Gatewing X100 výšková presnosť Gatewing X100 Gatewing X100
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92965
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Overenie polohovej a výškovej presnosti mapovania systémom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Müller Lukáš Uhrin Zdenko Cílik Ján
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  accuracy Gatewing X100 Gatewing X100 image processing nepravidelná trojuholníková sieť presnosť spracovanie obrazu triangular irregular network
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Letecký mapovací systém Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Müller Lukáš Uhrin Zdenko Cílik Ján
  Slovenský geodet a kartograf . Roč. 17, č. 4 (2012), s.5-11
  aerial mapping system Gatewing X100 Gatewing X100 letecký mapovací systém
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok