Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie LLS produktu pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
  Liščák Pavel  Pauditš Peter Dananaj Ivan Ondrus Peter Papčo Juraj ; 010130 Fraštia Marek ; 010140
  27. slovenské geodetické dni : . [2] s.
  svahové deformácie slope deformations mapovanie mapping
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Monitorovanie prírodných rizík na Slovensku s použitím družicovej radarovej interferometrie
  Leško Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 126-135
  radarová interferometria svahové deformácie radar interferometry slope deformation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Geotechnical monitoring of landslides on slopes of water reservoirs
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Antolová Darina ; V150
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 115-125
  landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov slope stability stabilita svahov svahové deformácie vodné nádrže water reservoir
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Svahové deformácie a ich sanácie na svahoch zárezov cesty R-1 (Nitra-Tekovské Nemce, severný obchvat Banskej Bystrice)
  Baliak František ; V150  Janták Viktor Mušec Peter ; V150 Brček Martin ; V150
  Role inženýrského geologa v současnosti : . [8] s.
  expressway R-1 Remediation rýchlostná cesta R1 sanácia slope failure svahové deformácie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=300704
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Poučenie z následkov katastrofálneho zosuvu v Handlovej z roku 1961 pre dnešok
  Baliak František ; V150  Brček Martin ; V150
  Almanach znalca . Roč. 13, č. 3-4 (2013), CD ROM, s. 3-7
  atlas of landslides atlas zosuvov Handlová Handlová landslide registration registrácia zosuvov slope defomation svahové deformácie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=296084
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok