Výsledky vyhľadávania

 1. Potential of Sentinel-1A for nation-wide routine updates of active landslide maps
  Lazecký Milan  Canaslan Comut Fatma Nikolaeva Elena Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Ruiz-Armenteros Antonio Miguel Qin Y. Sousa Joaquim J. Ondrejka Peter
  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives) : . Vol. XLI-B7, (2016), online, s. 775-781
  monitoring zosuvov InSAR registrácia zosuvov atlas of landslides radar interferometry monitoring of landslides
  http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B7/775/2016/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Skúsenosti z porušenia, prípadne ohrozenia stavieb v zosuvných územiach
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150
  Statika stavieb 2013 : . s.139-144
  atlas of landslides atlas zosuvov landslides Remediation sanácia zosuvy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Poučenie z následkov katastrofálneho zosuvu v Handlovej z roku 1961 pre dnešok
  Baliak František ; V150  Brček Martin ; V150
  Almanach znalca . Roč. 13, č. 3-4 (2013), CD ROM, s. 3-7
  atlas of landslides atlas zosuvov Handlová Handlová landslide registration registrácia zosuvov slope defomation svahové deformácie
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=296084
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Atlas zosuvov Slovenska -- nástroj na znižovanie rizika pri výstavbe?
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150
  Zakládání staveb - Brno 2011 : . s.25-30
  atlas of landslides atlas zosuvov Measurement and control risk riziko sanácia
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=286581
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok