Výsledky vyhľadávania

 1. Helping stakeholders select and apply appraisal tools to mitigate soil threats: researchers´ experiences from across Europe
  Okpara Uche T.  Fleskens Luuk Stringer Lindsay C. Hessel Rudi Bachmann Felicitas Daliakopoulos Ioannis Berglund Kerstin Velazquez Francisco Jose Blanco Ferro Nicola Dal Keizer Jacob Kohnová Silvia ; 010160 Lemann Tatenda Quinn Claire Schwilch Gudrun Siebielec Grzegorz Skaalsveen Kamilla Tibbett Mark Zoumides Christos
  Journal of Environmental Management . No. 257 (2020), [10] s., art. no. 110005
  soil degradation soil improvement stakeholder engagement impact assessment decision-support tools Europe
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719317232
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej subsiete na STU
  Imrišek Martin ; 010130 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65 (107), č. 12 (2019), online, s. 279-283
  globálny navigačný družicový systém global navigation satellite system zenith total delay zenitové totálne oneskorenie hodnotenie vplyvu impact assessment
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/12/gako_2019_12.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Asses the impact of changes to schedule
  Chamulová Barbara ; V270 
  People, buildings and environment 2012 [elektronický zdroj] : . s.114-120
  časový plán change impact assessment ohodnotenie dopadu proces výstavby process of construction schedule zmena
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok