Výsledky vyhľadávania

 1. Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej subsiete na STU
  Imrišek Martin ; 010130 
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 65 (107), č. 12 (2019), online, s. 279-283
  globálny navigačný družicový systém global navigation satellite system zenith total delay zenitové totálne oneskorenie hodnotenie vplyvu impact assessment
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/12/gako_2019_12.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Asses the impact of changes to schedule
  Chamulová Barbara ; V270 
  People, buildings and environment 2012 [elektronický zdroj] : . s.114-120
  časový plán change impact assessment ohodnotenie dopadu proces výstavby process of construction schedule zmena
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok