Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie priebehu výstavby
  Chamulová Barbara ; 010270 
  Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb . [16] s., 1,022 AH
  časový plán modelovanie priebehu výstavby štruktúry stavebného procesu
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  článok

  článok

 2. Tvorba časových plánov - podklady a vstupné údaje
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 13, č. 1 (2018), online, s. 43-54
  časový plán prax skúsenosti
  http://nehnutelnostiabyvanie.eu/index.php?id=nehnutelnosti-a-byvanie-20181
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Polyfunkčný objekt v Pezinku
  Škodová Jana ; V  Szalayová Sylvia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology time schedule zariadenie staveniska časový plán polyfunkčný objekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100487
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Manó Gábor ; V  Ďubek Marek (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91079
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Polyfunkčný objekt Ružinovská 44, Bratislava
  Badura Vladimír ; V  Makýš Peter (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology construction site building časový plán zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100549
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Hricová Andrea ; V  Briatka Peter (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule bytový dom časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90038
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Herineková Silvia ; V  Antošová Naďa (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule residential building bytový dom časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94457
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový komplex Dunajská Streda
  Vanyek Roland ; V  Prokopčáková Katarína (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology časový plán žeriav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111678
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Polyfunkčný dom
  Kóša Tomáš ; V  Božík Michal (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology time schedule časový plán zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100576
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu "Polyfunkčný súbor Pod lesom v Bratislave"
  Ravas Juraj ; V  Antošová Naďa (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology schedule zariadenie staveniska časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103147
  diplomová práca
  kniha

  kniha