Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie priebehu výstavby
  Chamulová Barbara ; 010270 
  Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb . [16] s., 1,022 AH
  časový plán modelovanie priebehu výstavby štruktúry stavebného procesu
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Tvorba časových plánov - podklady a vstupné údaje
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 13, č. 1 (2018), online, s. 43-54
  časový plán prax skúsenosti
  http://nehnutelnostiabyvanie.eu/index.php?id=nehnutelnosti-a-byvanie-20181
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu "Polyfunkčný dom v Ružinove"
  Kaiser Boris ; V  Antošová Naďa (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology časový plán zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98412
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu "Polyfunkčný súbor Pod lesom v Bratislave"
  Ravas Juraj ; V  Antošová Naďa (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology schedule zariadenie staveniska časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103147
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Hegyiová Anita ; V  Petro Marek (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb priečka časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90130
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Polyfunkčný dom
  Nagy Gabriel ; V  Božík Michal (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology time schedule zariadenie staveniska časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101403
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Kamenský Maroš ; V  Szalayová Sylvia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99219
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu "Bytový dom v Bratislave"
  Ihradský Tomáš ; V  Antošová Naďa (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology time schedule časový plán zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100458
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Matula Lukáš ; V  Bača Martin (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91342
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový komplex Dunajská Streda
  Vanyek Roland ; V  Prokopčáková Katarína (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology časový plán žeriav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111678
  diplomová práca
  kniha

  kniha