Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 World Atlas & Industry Guide: The international Journal on Hydropower & Dams / aut. Alison Bartle
  Bartle Alison 
  Surrey: Aqua Media International, 2019 . - 438 s.
  dam hydropower
  atlas
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. The use of the Muskingum-Cunge method for simulation of artificial Flow waves from peaking hydropower operation (a case study on the Danube, downstream the Gabčíkovo hydropower)
  Šulek Peter ; 010170  Šebestová Zuzana Dušička Peter ; 010170 Kinczer Tomáš ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 417-425
  Muskingum-Cunge method artificial flow simulation hydropower
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Hydropower use of old mill
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 486-492
  mill hydropower small hydropower plant
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The use of the Muskingum-Cunge method for the simulation of artificial flow waves from peaking hydropower operation (a case study on the Danube, downstream the Gabčíkovo hydropower)
  Šulek Peter ; V170  Dušička Peter ; V170 Šebestová Zuzana ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 791-798
  vodná energia hydropower metóda Muskingum-Cunge umelé prietokové vlny artificial flow simulation Muskingum-Cunge method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Energetické využitie chladiacej vody na VE
  Benkovský Radovan ; J  Sikhart Robert (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering hydropower turbine vodná energia turbína vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82259
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Prehľad vtokových objektov malých vodných elektrární
  Tvrdoň Miroslav ; V170  Rumann Ján ; V170
  11. konferencia mladých vodohospodárov, [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  hydroenergetika hydropower intake structures malá vodná elektráreň small hydropower plant vtokové objekty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Posúdenie vplyvu úpravy dna koryta pod MVE Kamenín na spád
  Tvrdoň Miroslav ; V170 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] : . s.813-817
  hydroenergetika hydropower MVE SHPP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 8. Objekty na odber vody pre MVE
  Tvrdoň Miroslav ; V170  Rumann Ján ; V170
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.112-117
  hydroenergetika hydropower intake structures MVE SHPP vtokové objekty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Typológia odberných objektov malých vodných elektrární
  Tvrdoň Miroslav ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.1058-1063
  hydroenergetika hydropower MVE odberný objekt SHPP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Technické riešenie MVE na Hrone v lokalite Banská Bystrica
  Kubala Martin ; V170  Šulek Peter ; V170
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] : . s.399-402
  hydroenergetika hydropower MVE SHPP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok