Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie odpadového tepla na predohrev vody pomocou rekuperačných výmenníkov tepla
  Juhošová Dominika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 56-60
  rekuperácia tepla splašková odpadová voda ohrev teplej vody
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Navrhovanie odpadového potrubia splaškovej vody
  Peráčková Jana ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 26, č. 1 (2018), s. 50-53
  kanalizačné potrubie splašková odpadová voda tlakové pomery
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zásady navrhování odpadního splaškového potrubí
  Peráčková Jana ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 11, č. 1 (2018), s. 34-37
  splašková odpadová voda kanalizačné potrubie dimenzovanie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Dimenzovanie splaškových odpadových potrubí
  Peráčková Jana ; 010290 
  TZB-info.cz . Roč. 20, č. 38 (2018), online, [5] s.
  dimenzovanie kanalizačné potrubie splašková odpadová voda
  https://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/17916-dimenzovanie-splaskovych-odpadovych-potrubi
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering waste water splašková odpadová voda kanalizačná čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75754
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia čerpacích staníc splaškovej stokovej siete / aut. Lukáš Chabaľ, Štefan Stanko
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 10 (2014), s. 15-20
  splašková odpadová voda infiltrácia dažďových vôd kanalizačná čerpacia stanica infiltration of rainwater sewage pumping station waste water
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Optimalizácia prevádzky kanalizačných čerpacích staníc obcí Trnávka a Bučuháza
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2012 : . s.24-29
  infiltrácia dažďových vôd infiltration of rainwater kanalizačná čerpacia stanica sewage pumping station sewage waste water splašková odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok