Výsledky vyhľadávania

 1. Priestorový model obce v digitálnom prostredí
  Franc Martin  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography conceptual model information system spatial data konceptuálny model informačný systém priestorové údaje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100469
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Východiská implementácie harmonizácie dát pre doménu ochrany kultúrneho dedičstva
  Kročková Kristína ; V130 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [7] s.
  application schema conceptual model cultural heritage data harmonisation harmonizácia dát INSPIRE INSPIRE koncepčný model kultúrne dedičstvo lokalizované priestorové dáta schéma aplikácie spatial data localisation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zlepšenie výroby interiérových krbov s využitím simulácie
  Chamula Štefan ; M  Važan Pavel (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  conceptual model konceptuálny model simulačná optimalizácia výrobný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103207
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Stanovenie parametrov koncepčného zrážkovo-odtokového modelu na malom povodí.
  Karabová Beata ; V160  Sikorska Anna E.
  11. konferencia mladých vodohospodárov, [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  conceptual model doba oneskorenia koncepčný model lag time malé povodie small basin
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok