Výsledky vyhľadávania

 1. Flow Visualization Methods - Visualization of Flow in the Boundary Layer Wind Tunnel of FCE, STU Bratislava
  Hépal Martin ; 010180  Puškár Anton ; 010180
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 140-145
  aerodynamika mestská štruktúra prevetrávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Optimization of urban structures based on wind flow action
  Hépal Martin ; 010180  Puškár Anton ; 010180
  ATF 2016 : . CD-ROM, s. 32
  mestská štruktúra aerodynamika prúdenie
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Prevetrávanie zjednodušených modelov mestských štruktúr
  Hépal Martin ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 474-481
  urbanizmus sídiel aerodynamika mestská štruktúra prevetrávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kód mesta ako prejav identity : dizertačná práca
  Šovčíková Simona ; A6160  Kardoš Peter (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  urban structure geometry identity spatial code mestská štruktúra geometria identita identita mesta kód mesta mestá urbanizmus Banská Bystrica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63988
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Rekonštrukcie železničných staníc ako impulz polyfunkčného rozvoja
  Melcerová Oľga ; A6160 
  9. Fórum koľajovej dopravy : . s.111-116
  urbánny rozvoj mestská štruktúra železničné stanice
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv prestupových dopravných uzlov na transformáciu a rozvoj mestských štruktúr - významné postavenie koľajovej dopravy
  Hianik Igor ; A6160  Winková Nikola ; A6160
  9. Fórum koľajovej dopravy : . s.87-91
  uzly prestupové mestská štruktúra doprava železničná
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Transformation of Urban Structure Identity
  Haburajová Kepičová Zuzana ; A6160  Šovčíková Simona ; A6160 Štefancová Lucia ; A6160
  Architecture Abstracts Third Annual International Conference on Architecture 10-13 June 2013, Athens., Greece . s.p. 79
  urbanizmus a územné plánovanie identita mestská štruktúra priestorová transformácia model mesta lineárny model mesta plošný
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Centrál - budúce centrum mesta?
  Alexy Andrej ; A4140 
  Arch . Roč.17, č.11 (2012), s. 22-26
  architektúra mestská štruktúra stavebné celky výšková dominanta architektonická stopa
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Organická a zmyslová podstata mesta
  Kardoš Peter ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.187-207
  urbanizmus mestská štruktúra urbánne prostredie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Svieži kozmopolitný štandard
  Alexy Andrej ; A4140 
  Arch . Roč.17, č.7-8 (2012), s.s.22-26
  architektúra mestská štruktúra architektonická stopa stavebné objemy vnútroblokové priestory
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok