Výsledky vyhľadávania

 1. Topographically Predicted Vertical Gravity Gradient Field and Its Applicability in 3D and 4D Microgravimetry: Etna (Italy) Case Study
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Carbone Daniele Greco Filippo Cantarero Massimo
  Pure and Applied Geophysics . Vol. 177, no. 7 (2020), s. 3315-3333
  gravimetrické merania geofyzika gravimetric mapping vertical gravity gradient
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00024-020-02435-x
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Refined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Greco Filippo Cantarero Massimo Carbone Daniele
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 299-317
  gravimetria gravitačný účinok topografie gradient tiažového zrýchlenia gravimetry gravity effect of topography vertical gravity gradient
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-et-al_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Prediction of vertical gradient of gravity and its significance for volcano monitoring – example from Teide volcano
  Zahorec Pavol  Vajda Peter Papčo Juraj ; 010130 Sainz-Maza Aparicio Sergio Pereda De Pablo Jorge
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 46, no. 3 (2016), s. 203-220
  gravimetry topographic effect vertical gravity gradient gradient tiažového zrýchlenia gravimetria topografický efekt
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/46/3/Zahorec-et-al_CGG-46-3_web_opt.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. The role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal Pašteka Roman Szalaiová Viktória
  First Break . Vol.32, Iss. 1 (2014), s. 65-71
  gravitačný účinok topografie gravity effect of topography topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://fb.eage.org/publication/content?id=72596
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=284667
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Analýza vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia v Štátnej gravimetrickej sieti
  Imrišek Martin ; V  Papčo Juraj (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93171
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Searching for hidden chambers at Newgrange passage tomb: some results with an evaluation of the multi-method geophysical techniques used.(poster) : -
  Barton Kevin  Brady Conor Pašteka Roman Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Murín Igor
  Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe: a round-up [elektronický zdroj] : . s.[1] p.
  microgravimetry mikrogravimetria topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://eprints.dkit.ie/300/
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=281514
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation.(poster) : -
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Szalaiová Viktória Mikolaj Michal
  75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 [elektronický zdroj] : . s.[2] p.
  gravity effect of topography tiažové zrýchlenie topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=72596
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=281513
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. The gravity experiment at the mine shaft Stonava (STO-SU-1, Karvina district, Czech Republic) : -
  Pospíšil Lubomil  Mikuška Ján Černota Pavel Volařík Tomáš Papčo Juraj ; V130 Pospíšil Jiří Zahorec Pavol
  On recent geodynamics of the Sudety MTS and adjacent areas. Abstracts : . s.36
  Gravity tiažové zrýchlenie topografická korekcia topographic reduction vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Szalaiová Viktória Mikolaj Michal
  75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 [elektronický zdroj] : . s.[5] p.
  gravitačné zrýchlenie gravitačný účinok topografie gravity acceleration gravity effect of topography vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=68449
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=277947
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Nové poznatky o meraní a vlastnostiach vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia na Slovensku
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal Imrišek Martin ; V
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.50
  geodetic networks geodetické siete topoefekt topografic effect vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok