Výsledky vyhľadávania

 1. Refined prediction of vertical gradient of gravity at Etna volcano gravity network (Italy)
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Greco Filippo Cantarero Massimo Carbone Daniele
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 299-317
  gravimetria gravitačný účinok topografie gradient tiažového zrýchlenia gravimetry gravity effect of topography vertical gravity gradient
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-et-al_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Estimation of Bouguer correction density based on underground and surface gravity measurements and precise modelling of topographic effects – two case studies from Slovakia
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 319-336
  hustota úplná Bouguerova anomália gravitačný účinok topografie density complete Bouguer anomaly gravity effect of topography
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-Papco_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Approximate CRUST1.0 Model-based and Space-domain Calculated Gravitational Effect of the Earth Crust
  Mikuška Ján  Marušiak Ivan Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Pašteka Roman
  78th EAGE Conference & Exhibition 2016. Efficient Use of Technology - Unlocking Potential : . USB kľúč, [5] s.
  gravitačný účinok topografie model gravitačného poľa Zeme geofyzika global gravity field modelling geophysical methods gravity effect of topography
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. The role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal Pašteka Roman Szalaiová Viktória
  First Break . Vol.32, Iss. 1 (2014), s. 65-71
  gravitačný účinok topografie gravity effect of topography topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://fb.eage.org/publication/content?id=72596
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=284667
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Detecting shallow medieval features in the church of St. George, Slovakia / aut. Jaroslava Pánisová, Jana Haličková, Peter Brunčák, Roman Pašteka, Vladimír Pohánka, Juraj Papčo, Peter Milo
  Pánisová Jaroslava  Haličková Jana Brunčák Peter Pašteka Roman Pohánka Vladimír Papčo Juraj ; V130 Milo Peter
  Near Surface Geoscience 2014 - 20th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics . S. 149-153
  gravitačné zrýchlenie gravitačný účinok topografie geofyzikálne meranie gravity effect of topography Gravity geophysical survey
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation.(poster) : -
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Szalaiová Viktória Mikolaj Michal
  75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 [elektronický zdroj] : . s.[2] p.
  gravity effect of topography tiažové zrýchlenie topografic effect topografická korekcia vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=72596
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=281513
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Role of near topography and building effects in vertical gravity gradients approximation
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; V130 Szalaiová Viktória Mikolaj Michal
  75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 [elektronický zdroj] : . s.[5] p.
  gravitačné zrýchlenie gravitačný účinok topografie gravity acceleration gravity effect of topography vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=68449
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=277947
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Použitie vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia v referenčných gravimetrických sieťach
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal Pašteka Roman
  Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : . s.151-157
  gravitačný účinok topografie gravity effect of topography vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok